Medicinska oprema - kontakti

Direktor programa: 

E-pošta: ivica.batkovic@gorenje.com 
Tel: +386 (0)3 899 26 14
       +386 (0)51 660 295

Splošna medicinska oprema, Servisna služba in sprejem klicev: 

E-pošta: sabina.letonje@gorenje.com
Tel: +386 (0) 3 899 26 25, 080 17 77 

Nabava in prodaja rezervnih delov za medicinsko opremo Philips: 

E-pošta: jovanka.anicic@gorenje.com 
Tel: +386 (0) 3 899 12 34 

Philips Healthcare Radiologija - prodaja: 

E-pošta: robert.ivanjko@gorenje.com
Tel: +386 (0)3 899 24 95 
       +386 (0)41 950 628
 
E-pošta: vesna.panic@gorenje.com
Tel: +386 (0)3 899 26 24
       +386 (0)31 273 539
 
Philips Healthcare Monitoring - prodaja: 

E-pošta: marko.priterznik@gorenje.com
Tel: +386 (0)41 346 262
      +386 (0)3 899 1078 
 
Projektno vodenje: 
E-pošta: egidij.smigoc@gorenje.com
Tel: +386 (0)51 320 890
     
Servisna podpora Philips (MR, CT, RTG)
 
E-pošta: damjan.hojkar@gorenje.com
Tel: +386 (0)41 586 865

E-pošta: dennis.hatlak@gorenje.com
Tel: +386 (0)41 774 354

E-pošta: dejan.kostajnsek@gorenje.com
Tel: +386 (0)41 656 907
 
E-pošta: egidij.smigoc@gorenje.com
Tel: +386 (0)51 320 890

Servisna podpora Philips monitoring (PIIC iX, CTG, EKG, DEFIB): 

E-pošta: dejan.ostruh@gorenje.com
Tel: +386 (0)41 769 559