Reference

 • Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Univerzitetni klinični center Maribor
 • Splošna bolnišnica Nova Gorica
 • MC Medicor 
 • Splošna bolnišnica Izola 
 • Splošna bolnišnica Trbovlje 
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota 
 • Splošna bolnišnica Brežice 
 • Splošna bolnišnica Ptuj 
 • Splošna bolnišnica Celje 
 • Splošna bolnišnica Novo Mesto 
 • Splošna bolnišnica Izola 
 • Splošna bolnišnica Maribor 
 • Splošna bolnišnica Jesenice 
 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 
 • Bolnišnica Sežana 
 • Bolnišnica Topolšica 
 • Bolnišnica Golnik - Kopa 
 • Psihiatrična klinika Ljubljana 
 • Zdravstveni dom Celje 
 • Zdravstveni dom Velenje 
 • Zdravstveni dom Ljubljana – Center 
 • Zdravstveni dom Ljubljana – Moste Polje 
 • Zdravstveni dom Ljubljana – Vič 
 • Zdravstveni dom Sevnica 
 • Zdravstveni dom Nova Gorica 
 • Zdravstveni dom Slovenjske Konjice 
 • Zdravstveni dom Ljubljana - Bežigrad 
 • Zdravstveni dom Ljubljana - Šiška 
 • Zdravstveni dom Ravne na Koroškem 
 • Zdravstveni dom Tržič Zasebna ambulanta Dr. PretnerMaribor 
 • Inštitut za patološko fiziologijo Ljubljana 
 • Amublanta medicine dela Janežič-Blatnik Velenje 
 • MDT&T Podjetje za med.diagnostiko,terapijo in tehnologijo Maribor 
 • Ginekološka ordinacija dr. Barbara Rojnik, Ljubljana