Celovite rešitve

PONUDBENI DEL:

 • svetovanje in iskanje najboljših rešitev za uresničitev vaših zamisli
 • priprava in izdelava idejnega ali izvedbenega projekta kuhinje, pralnice, pekarne in ostalih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo in HACCP standardi
 • priprava in izdelava ponudbe povsem skladne z zahtevanimi parametri

IZVEDBENI DEL:

 • izdelava potrditvene mape
 • izdelava projekta mikrolokacij za izvedbo GOI del
 • primopredaja izvedbe mikrolokacij
 • dobava in montaža opreme
 • izdelava vse potrebne dokumentacije
 • primopredaja izvedenih del

OBRATOVANJE:

 • tehnično šolanje uporabnika
 • šolanje kuharskega osebja
 • preventivni pregledi delovanja opreme in podaljšanje garancije
 • sklenitev servisne pogodbe in zagotovitev servisiranja