Osnovna šola Griže

Dobava in montaža opreme za kuhinjo pri OŠ Griže