Skupaj varnejši

Varno, pravilno vzdrževanje je ključnega pomena za učinkovito delovanje podjetja.

Toyota Material Handling sodeluje v kampanji z varnim vzdrževanjem do zdravju prijaznih delovnih mest pod pokroviteljstvom EU "Z našo pomočjo vaš posel poteka brez težav!"

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) razvija kampanjo in po raziskavah, ki so jih naredili, so le te pokazale ogromno tveganje za zdravje in varnost.

  • V Evropi se povprečno zgodi okoli 5700 nesreč, ki so povezane z delom
  • Med drugim je bilo ugotovljeno, da je v nekaterih državah EU tudi do 20% vseh nesreč pri delu povezanih z vzdrževanjem
  • Poškodbe, ki nastanejo med delom so posledica slabega vzdrževanja, popravil in raznih prilagoditev na strojih
  • Do nesreč ne prihaja med normalnim obratovanjem, ampak med popravili, vzdrževanjem, čiščenjem itd...

Varno vzdrževanje je v središču naše dejavnosti

Preventiva je vedno najboljše zdravilo. Zdravje in varnost naših zaposlenih ter tistih, ki uporabljajo naše produkte je ključnega pomena in obenem odgovornost, da smo zanesljivi partnerji in odgovorni člani družbe. Ne samo to, da se varno vzdrževanje pokaže pri razvoju novega izdelka, saj imamo 4000 servisnih inženirjev, kateri opravijo 3,5 milijona servisnih in vzdrževalnih del povprečno na leto. Ti servisni inženirji so posebej izurjeni za varno vzdrževanje. Cilj vsega je, da vam omogočimo visoko kvaliteto storitev ter vam pomagati, da vaš posel teče brez težav.

Vzdrževanje

Redno vzdrževanje je bistveno za zagotovitev, da oprema, stroji in delovno okolje ostajajo varni in zanesljivi. Zaradi pomanjkljivega ali neustreznega vzdrževanja lahko pride do nevarnih položajev, nezgod in zdravstvenih težav. Vzdrževanje je dejavnost, ki vključuje veliko tveganja, pri čemer nekatere nevarnosti izhajajo iz narave dela. Izvaja se v vseh sektorjih in na vseh delovnih mestih. Zato je pri delavcih, ki opravljajo vzdrževalna dela, večja verjetnost pri drugih zaposlenih, da bodo izpostavljeni različnim nevarnostim.

Vzdrževanje je bistveno za zagotavljanje neprekinjene produktivnosti, proizvajanje visokokakovostnih proizvodov in ohranjanje konkurenčnosti podjetja. Vendar vpliva tudi na varnost in zdravje pri delu.