O podjetju

Osnovni podatki podjetja

Gorenje GTI, trgovina, inženiring, d.o.o.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija 
Tel. št.: +386 (0)3 899 13 94 
E-pošta: gti@gorenje.si 

Direktor: Robert Kotnik
Namestnik direktorja: Franci Zamrnik 

Poslovni račun: 02922-0259717786 LJBASI2X  
Identifikacijska številka zavezanca za DDV: SI22681124
Matična številka: 5629918
Številka vpisa v sodni register: 1/04376/00

Osnovne dejavnosti podjetja so

  • prodaja kmetijske in transportne mehanizacije ter kovinskih materialov in polizdelkov
  • servisna dejavnosti in prodaja rezervnih delov za viličarje in traktorje